Saad Rizvi Ki Rihai | Ali Nawaz Awan Nay Apni Party Ki Bari Galti Tasleem Kar Li