Pervaiz Elahi Bat Kartay Kartay Mazak Ke Mood Mein Aa Gaye | Sab Hans Paray | Dunya News