Audio kay baad ab video bhi aye gi? | Musadik Malik ne bata diya