Haleem adil sheikh par fard e jurm aaeid kar di gayee | Samaa Tv | 16th September 2022