Usman Dar Ne Hath Jor Liye | Anchorperson Kamran Shahid Or PMLN Leader bhi Heran