'Kiya Maryam Nawaz Restaurant mai beth kar walid ki temardari karengi'