Advertisment

'Khud Ahtisabi ka amal shuru hojy to NAB ki Zarurat nahi hogi'