Airports pr 5G , planes ko tabah kar skta hai.. | Companies ka Biden ko Letter.!