Hoshiyar ! Beroni saz_ish ka khooj lag gaya .| Phir nah kehna btaya nahi.!