DG-ISPR ki Press Conference: Taleban ka jawab bhi agaya.! | June mai kiya honay ja raha hay ?