Imran Khan kay sath hath ho gaya ..|| Kiya zakhmi shair dobara Shehar ka rukh karay ga ?