Shaukat Khanum ki Funding .. | Data Chori hoa ya pesa bhi ?