Advertisment

'Siyasi Azaim kay lie talba kay istimal say madaris ki badnami hogi'