Sharif family playing tricks | Shehryar Afridi where is evidence against Rana Sanaullah...