Maryam Nawaz got resistance from Uncles | Sheikh Rasheed ki Jan ko khatra kis sa ha | Hazim Bangwar