Aur HUM jis kay chahain darjay buland kar den | Quran | Monday motivation