Nasim Shah: What were you doing when you were 16? - BBCURDU