Dunya kay 10 Khof_naak makamaat.. | Chalti phirti lashai_n .. magar mach 900 log kha gaye .!